Rijdersvertegenwoordiging

Om de communicatie tussen bestuur en rijders te verbeteren is er door de coureurs op de vergadering van december jl. aangegeven dat de functie van rijdersvertegenwoordiger breder ingezet kan en mag worden.

 

Deze functie werd de laatste jaren door Henri Tiben vervuld, maar omdat Henri ook veel andere activiteiten voor de club verricht is de functie rijdersvertegenwoordiger ondergesneeuwd. Tijdens de vergadering gaf hij aan dat hij deze functie met ondersteuning van een tweede persoon graag wil oppakken en voortzetten.

 

Op deze oproep heeft Edwin Sweers gereageerd. Hij wil deze functie samen met Henri oppakken en verder vorm geven. Edwin is geen onbekende in de 50cc wereld, hij heeft inmiddels vele jaren in de 50cc geracet en is Freetech50 lid vanaf het eerste uur.

Daarom zijn wij, het bestuur, ook zeer enthousiast om mee te delen dat Edwin de functie van Rijdersvertegenwoordiger op zich zal nemen.

 

Henri en Edwin vormen vanaf heden samen een dynamisch duo in de communicatielijn tussen bestuur en rijders en visa versa. Ook zullen zij het bestuur voorzien van adviezen uit oogpunt van de rijders.

 

Wij hopen dat deze aanpassing in de communicatielijn zijn vruchten zal afwerpen in de paddock, maar ook daarbuiten.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Roland Wobben

Freetech50 rijdersvertegenwoordiging