Gert Nijhof Bokaal

Enkele jaren geleden werd, kort na het oprichten van de Freetech50, onze penningmeester benaderd door een meneer die hem het hemd van het lijf vroeg over de Freetech50. De penningmeester heeft hem zo goed mogelijk proberen te antwoorden. Aan het eind van het gesprek werd hij bedankt voor de informatie en werd ons bankrekeningnummer gevraagd voor een anonieme donatie aan onze club. De eerste paar jaar hebben wij van deze meneer een aantal flinke bijdragen mogen ontvangen.

 

Na een paar jaar werd ons de vraag gesteld wat we met een eventuele nieuwe schenking zouden doen. Hierover hoefde onze penningmeester niet lang na te denken. Het geld zou op de bank gezet worden om een gezonde financiële basis voor de club te hebben. Blijkbaar was dit het goede antwoord, want ook ditmaal werd er een ruimhartige schenking gedaan.

 

Al met al heeft deze man er in zijn eentje voor gezorgd dat wij als club een gezonde financiële basis hebben, waarvoor wij hem als club veel dank verschuldigd zijn. Hierdoor ontstond het idee om hem te eren en een bokaal naar hem te noemen. Hier wilde hij echter niets van weten. Hij wilde in het rennerskwartier gewoon one off the guys zijn.

 

Na zijn overlijden begin 2017 is, in overleg met zijn familie, besloten om deze bijzondere man postuum te eren met een bokaal die naar hem vernoemd is; de Gert Nijhof Bokaal.

Deze bokaal zal alleen in uitzonderlijke gevallen worden uitgereikt om deze bijzondere man te eren, zodat zijn naam en betekenis voor onze club niet vergeten worden. Maar ook om iemand te eren die, evenals de naamgever van deze bokaal, op de achtergrond in stilte opereert, maar van onschatbare waarde is voor de club.

 

De eerste bokaal is in 2017 door Masumi en Adam, kinderen van Gert Nijhof, uitgereikt aan Martijn Stehouwer. Hij opereert al diverse jaren op de achtergrond bij zowel bij de Classics als bij de Freetech. Hij regelt o.a. de wedstrijdkalender.

 

Bert Smit was in 2019 de tweede man die de bokaal uit handen van voorzitter Roland Wobben en penningmeester Geert Jellema in ontvangst mocht nemen voor bewezen diensten op de achtergrond. Bert heeft heel veel voor onze club gedaan, terwijl hij nog Classic lid en rijder was, m.b.t. het contact met de KNMV, wegracecursus en het verkrijgen van startlicenties.

 

In 2023 werd voor de derde keer de Gert Nijhof Bokaal uitgereikt.  Henri Tiben ontving de bokaal uit handen van zijn voorganger Bert Smit.

Henri is vanaf het begin bij de Freetech aanwezig, is een verbinder die iedereen een helpende hand reikt en contact onderhoud met rijders ter motivatie om op de races aanwezig te zijn. Hij organiseerde de voorjaarstrainingen, waarbij de winst onze clubkas spekte.